Olevi programmid

pealehele

Viktoriini programm ver11.1

Viktoriini programm 'PC_viktoriin_ver11.1.exe' toetab kuni 25 küsimust ja kuni 50 vastajat. Programm töötab Windows 10, 8x, 7, x86/x64 ja .Net Framework ver4.5 toega arvutis. Kuvari minimaalne resolutsioon on 1024 x 768.

Programmi kogu tegevus toimub programmi kaustades!

Võistleja näeb oma tulemust edetabelis kohe peale viimasele küsimusele vastamist. Iga õige vastus annab ühe punkti, võidab see, kes saab rohkem punkte. Kui mitu võistlejat saavad ühepalju punkte, siis võidab see, kellel kulus vastamiseks vähem aega. Tulemused ("Käivitan teadmiste kontrolli") krüpteeritakse "G-nimi isikukood.txt" nimeliseks loetamatuks failiks. Isikukoodi kasutamine on tulemuste sorteerimisel vältimatult vajalik. Sellega takistatakse lisaks võistleja korduvat osavõttu ja eristatakse ühtlasi ka samanimelisi. (Hetkel elab eestis 6 Joosep Tootsi!)

Krüpteeritud teksti (nii küsimustikku kui ka vastuseid) saab lugeda ainult dekrüpteeritult (valik "DeKrüpt ja Krüpt", parooliga). "Edetabel" näitab paremusjärjestust. "Vastuste analüüs" näitab iga küsimuse raskusastet, tuues esile raskemad küsimused. Võimalus saata faile e-mailiga, saatja teade võimaldab kuni 300 tähemärki.

PC-Viktoriin-v11.1

Programm kergendab küsimute koostamise alustamist ning abistab kontrollimist. Vastamiseks on valikud JAH/EI või A/B/C/D, mistõttu tuleb küsimused ka vastavalt koostada ("Teave küsimuste koostajale"). Programmi koostaja ei võta endale vastutust küsimuste sisu ega vormistamise õigsuse eest!

Kys-koost

Valik "Küsimuste kontroll" loob vajadusel näidisfaili "Kysimused.txt". Küsimused lisatakse alati faili "Kysimused.txt" (soovitav kopeerida). Peale küsimuste edukat kontrollimist krüpteeritakse küsimused vastuste piilumise vältimiseks alati "G-Kysimused.txt" nimeliseks loetamatuks failiks ning fail "Kysimused.txt" kustutatakse. Enne küsimuste vormistamise lõpetamist tuleb valida kogu küsimustikule kuluv vastamise aeg vahemikus 1 min kuni 60 min või piiranguta. Kuna aja arvestus sekundites on paremusjärjestuse leidmiseks vältimatu, siis aja üldine arvestus jääb kehtima ka siis, kui kogu küsimustikule vastamise ajaks valitakse ‘piiranguta’.

Vastamine-algus

Võistleja alustab vastamist nupuga “Käivitan Teadmiste kontrolli” ja valib avanevast aknast “Võistleja andmed”. Liignimede sisestamise võimalus on kuni Juhan-Juku Puu-Juurikas ja isikukoodi kontroll ulatub 1900-2036 aastani. Küsimusi saab ka vahele jätta ja hiljem vastata (nupp “Vastan hiljem” ilmub nähtavale vastamise käigus). Nupp “Vastan hiljem” eemaldatakse vastamise käigus, kui kõiki küsimusi on juba näidatud või kui vastamiseks määratud põhiaeg saab täis. Lisa-aja, 15 sekundit, käivitumise hetkel nupp “Vastan hiljem” eemaldatakse.

Vastamine-jatk

_ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _

Kuna ‘PC_viktoriin_ver11.1.exe’ käivitub ainult digivõtme abil, siis programmi hankimiseks on esmalt vaja alla laadida ja läbida digivõtme jaoks info (8+8 märki) tuvastamise ja saatmise programm (tasuta).

Info tuvastamise programmiga leitavad 8+8 märki võimaldavad luua ainult Teie arvutile sobivat digivõtit. Tuvastatud märkidest luuakse (mitte Teie arvutis) kordumatu digivõti programmide käivitamiseks. Nimetatud toiminguga võimaldatakse Teile programmide legaalne kasutamine! Esimesed 8 märki on arvuti seerianumber, seesama info, mis on sülearvutitel põhja all (Service Tag S/N). Seejärel leitakse BIOS'i info (8 viiimast märki), mis konverteeritakse numbriliseks. Mõlemad leiud kokku on 16 märki.

Leitud info kuvatakse aknas ning Teie nõustumisel saadetakse e-mailiga programmide koostajale olev.talumaa@mail.ee digivõtme loomiseks.
Peale tasumist saadetakse Teie poolt sisestatud e-maili aadressile programm ja selle käivitamiseks vajalik digivõti, mis sobib ainult Teie arvutile

DigiKey_info

Vaatan info tuvastamise ja saatmise videot ...

Digivõti kaitseb autori õigusi, võimaldades samas Teil programme legaalselt kasutada!

NB! Digivõti seotakse ühe konkreetse programmiga. Käivitage võtmeinfo fail DigiKey_info.exe ja saatke 8+8 märki igas arvutis eraldi ning ärge unustage lisamast, missugusele programmile digivõtit soovite (nt OS-Windows-setter või Viktoriini programm)! Litsentse saab ka hiljem vabalt juurde lisada.

    PALUN LUGEGE JÃRGNEVAT TÃHELEPANELIKULT!
1)
KUI TEIL ON PLAANIS VAHETADA ARVUTI EMAPLAATI VÕ UUENDADA BIOS'it, SIIS TEHKE NEED MUUDATUSED ENNE PROGRAMMI OSTMIST, SEST PEALE ARVUTI UUENDAMIST EI PRUUGI VAREM HANGITUD DIGIVÕTI ENAM SOBIDA JA PROGRAMMIDE KASUTAMISEKS TULEB SIIS UUS DIGIVÕTI OSTA!

2) KUVAKEELE MUUTMISEL Eng->Ru JA Est->Ru DIGIVÕTI KEHTIMA EI JÃÃ. DIGIVÕTI EI JÃÃ KEHTIMA KA KUVAKEELE MUUTMISEL Ru->Est JA Ru->Eng

3) JUBA HANGITUD DIGIVÕTI SOBIB KUVAKEELE MUUTMISEL Eng->Est->Eng 

4) WINDOWS PEAB OLEMA INSTALLEERITUD 'C:\Windows' KAUSTA!

5) TEIE SISESTATAVAID DIGIVÕTMEGA SEOSES OLEVAID ANDMEID
KOLMANDATELE OSAPOOLTELE EI AVALDATA!

NB! Kuvakeel ja klaviatuuri keel on erinevad mõisted!

Viktoriini programmiga tutvumiseks laadige VIDEO alla ja käivitage nt VLC player’iga.   -   Programmi koostaja: Olev Talumaa, olev.talumaa@mail.ee - 26.06.2018

_ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _

Kaugabi saamiseks on TeamViewer veebilehel tasuta kaughaldusprogramm, laadige alla nupuga Download QuickSupport (asub avaneval lehel pisut allpool).
Sama programm siit veebilehelt.

TeamViewerQS-pilt
vormi_pilt
pealehele

Korduval külastusel on soovitav uuenduste kaasamiseks värskendada brauseri vahemälu - klahv F5.

Kui leht ei ole mingil põhjusel kättesaadav, proovige mõne aja pärast uuesti.
Selle lehe (serveri protsessori) koormusel >= 20%, liiklust piiratakse või katkestatakse mõneks ajaks.